Членство

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для фізичних осіб для вступу в якості індивідуального члена  ГО "Київська Міська Федерація Хортингу".

1. Досягти віку 18 (вісімнадцять) років.
4. Членство у  ГО "Київська Міська Федерація Хортингу". - БЕЗКОШТОВНЕ.
 
Порядок оформлення та умови подання вступних документів для юридичних осіб (організацій) для вступу в якості колективного члена  ГО "Київська Міська Федерація Хортингу".
 
2. Подати заяву на вступ, на бланку організації за підписом компетентного посадовця про вступ до Федерації з додатком завірених печаткою організації копій наступних документів:
А). Виписка з протоколу компетентного керівного органу Організації з рішенням про вступ до Федерації.
Б). Копія статуту Організації, завірена.
В). Копія свідоцтва про реєстрацію організації.
Г). Копія свідоцтва про внесення організації до єдиного реєстру.
Д). Копія свідоцтва про постановку на податковий облік.
Е). Перелік членів організації з вказівкою посад (у вільній формі).
Ж). Членство у  ГО "Київська Міська Федерація Хортингу". - БЕЗКОШТОВНЕ.
 
Порядок оформлення та умови подання вступних документів для вступу в межах районного та клубного підпорядкування в якості офіційного представника ГО "Київська Міська Федерація Хортингу".
 
1. Досягти віку 18 (вісімнадцять) років.
2. Мати спортивні досягнення не меньше КМС з бойових видів спорту (також розглядаються кандидати, які не проходять за даними вимогами але в індивідуальному порядку з уповноваженим членом президії).
4. Надіслати на офіційну електронну пошту ксерокопії документів (паспорт, код,) та написати майбутню юридичну адресу офіційного представництва Федерації.
* Процес реестрації триває 10-14 робочих днів, потім представник отримує повний пакет документів (статут, виписку, сертифікат офіційного представника відповідного рівня, печатку та повноваження керівника відповідного рівня).